Pohjolan keisarikunta

Kohteesta Valtakausi

Keisarikunnan alue kattaa koko mantereen. Pohjolan keisarikunta on itsenäinen valtakunta, jota johtaa Tsaari ja hänen virkamiehensä. Pohjolalla ei ole tunnustettuja rajanaapureita.

Kaikkia mantereella asuvia suositellaan tutustumaan keisarikunnan lainsäädäntöön.

Lainsäädäntö (Pohjola)


Keisarikunnan maantiede

Valtion pohjoispuoleinen ilmasto on kylmää ja siihen kannattaa varautua jos menee ulos pitkille reissuille. Keisarikunta sijaitsee mantereen pohjoispuolella erottuen etelästä osittain joella, sekä kasvillisuudella. Pohjolan alueella kasvaa etelästä poiketen enimmäkseen kuusipuuta ja sen etelärajan tienoo on kasvillisuudeltaan suurimmaksi osin tundra tyyppistä aavaa, kuusimetsää ja lumista vuoristoa.

Keisarikunnan pohjoisilla merialueilla vesistössä on paksu jääkerros. Etelästä tulevat merivirtaukset sulattavat sen verran jäätä, että osa vesireiteistä on avoimia. Ilman merivirtauksia Pohjolan pohjoisemmat merialueet olisivat muuten umpijäätä ympärivuotisen pakkasen takia.

Routa

Keisarikunnan pääkaupunki Routa sijaitsee mantereen pohjoispuolella jäisen meren rannalla. Lähes kaikkialta kaupungista näkyy suuri vuori, jonka päällä valtava patsas tarkastelee kaupunkia. Kaupungista länteen katsottaessa vuorella kohoaa Kalmalinna, Tsaarin asuinpaikka ja koko Pohjolan hallinnon keskus. Routaa ympäröivät muurit, joiden eteläpuolelta porteista lähtee tie etelään. Kyseisen päätien yhteydessä sijaitsee myös Hunajamaan tila.


Yhteiskuntajärjestys

Pohjolan keisarikunnan kolmea ylintä johtavaa virkamiestä (Tsaari, Maaherra, Komissaari) kutsutaan keskuskomiteaksi.


Tsaari

Tsaari, eli valtakunnan päämies on keisarin asemaan samaistettavassa asemassa. Hän omistaa valtaosan valtakunnan maa-alasta. Keisarin vallan oikeutus tulee usein kuninkaista poiketen jumalalta, mutta Pohjolan keisarikunnassa ei ole valtionuskontoa. Tsaaria ei kannata häiritä turhilla asioilla, ellei halua kasakoita peräänsä.


Maaherra

Valtakunnan taloudesta, verotuksesta, Pohjolan pankista, maankäytöstä ja rakentamisen valvonnasta vastaa maaherra. Hän toimii myös ylimmän virkamiehen asemassa tsaarin neuvonantajana, sekä sijaistaa monarkkia hänen poissaollessaan.


Komissaari

Oikeusjärjestelmä, lainmuodostus, sekä lain tulkinta vastuut ovat komissaarin oikeudellisia vastuita. Hänellä on myös kaikki valtakunnan puolustuksen, turvallisuuden sekä tiedustelun alan päävastuut. Komissaari hallinnoi kasakoiden toimintaa suoraan Tsaarin alaisuudessa.


Alamaiset

Pohjolan muut asukkaat ovat ensisijaisesti Tsaarin alamaisia. Heitä kohdellaan samalla karulla yhdenvertaisuudella ja rikosten tekijöitä rangaistaan monin eri keinoin. Jos olet tehnyt vääryyksiä ja kuulet takaasi kavioiden askelia, olet pulassa. Muuten lainkuuliaisten alamaisten elämä on vapaata ja he ovat tasavertaisia oikeuden edessä.


Pankkijärjestelmä

Pankit ovat turvallinen tapa säilyttää rahallista omaisuutta. Pohjolan keisarikunnassa toimii kaksi pankkia: Pohjolan keskuspankki (Roudassa) ja sen alaisuudessa toimiva rakenteilla oleva Holmen aluepankki (Holmen kaupungissa). Pankkitoiminta on täysin pelaajavetoista, ja rahat todellakin fyysisesti sijaitsevat pankkiholveissa.


Pankkitilit

Pankkitili tarkoittaa käytännössä sitä, että pelaaja omistaa oman holvin pankista. Tiliin on mahdollista avauksen yhtedessä ostaa myös tallelokero, jonne on mahdollista tallettaa muutakin kuin rahallista omaisuutta. Tilin avaaminen on mahdollista missä tahansa pankissa asioimalla. Tilin avatessa pelaaja saa tilin molempiin pankkeihin, sekä hän saa tilikirjan jota käytetään pankissa asioimiseen. Nämä tilit toimivat erillään toisistaan, ja pelaaja ei voi (ainakaan toistaiseksi) tallettaa rahaa esimerkiksi Holmen pankissa, ja nostaa sitä myöhemmin pois Roudan pankissa.


Maksumääräykset

Maksumääräyksiä voidaan käyttää esimerkiksi palkanmaksussa tai kaupankäynnissä. Varkauden sattuessa ne pienentävät huomattavasti rahallisen menetyksen riskiä. Maksumääräysten lunastaminen sekä luominen on täysin ilmaista, ja se onnistuu pankissa asioimalla. Jokaisella tilin omaavalla pelaajalla on oikeus luoda maksumääräyksiä omistamalleen tilille. Maksumääräyksen lunastamiseen ei tarvitse tiliä.


Lainat

Pankeista on mahdollista hakea lainaa henkilön perustaessa liiketoimintaa, ostaessa asuntoa tai muussa hyvin perustellussa tapauksessa. Henkilön hakiessa lainaa tulee hänen toimittaa kirjallinen lainahakemus pankkiin, jonka hakemuspohja löytyy jokaisesta pankista. Kun maaherra tai pankkiiri on käynyt lainahakemuksen läpi, kutsuu hän lainanhakijan vierailemaan pankissa joko lisäselvityksiä varten tai lainahakemuksen hyväksymistä ja velkakirjojen allekirjoittamista varten.


Talous ja työelämä

Pohjolan pääelinkeinoina on kaivostoiminta, sekä erilaiset malmien jalostustuotteet. Kaivuuala on oikein toteutettuna turvallista ja erittäin tuottavaa työtä, minkä vuoksi kannattaa kuunnella kaivosjohdon perehdytyksiä. Loppupeleissä se on työntekijästä kiinni kuinka paljon palkkaa saa.

Pohjolan verotusaste on 10%, joka maksetaan jokaisesta myydystä tuotteesta, ellei valtakunnan hallinto toisin ilmoita. Valtakunnan talousjärjestelmä on kehitetty mahdollisimman helposti omaksuttavaksi ja selkeäksi. Pohjolan ainoa käytössä oleva valuutta on punta, jonka painaminen on Tsaarin valvonnassa.


Kasakat

Tämä joukko on Tsaarin vallan suora jatke valtakunnan alueella. He tekevät valtakunnan parhaaksi sen mihin moni mies ei pysty. He ovat parhaiten varustautuneita, ruotuun koulutettuja, raudanlujia sotilaita. Heidän tehtävänsä on turvata valtakunnan rauhaa ja Pohjolan maa-alueita, sekä tiedustella yhteiskunnalle haitallisia aineksia.