Holmen kuningaskunta

Kohteesta Valtakausi

Kuvaus ja maantieteellinen sijainti

Holmi sijaitsee lämpimillä eteläisillä merenrannoilla. Torin pohjoispuolelta nousee lumivuori ja valtavat pellot makaavat idempänä laaksossa, jonka keskeltä kulkee pohjoiseen lähtevä tie. Keskustasta länteen sijaitsee Holmen hallinnollinen keskus, jossa sijaitsee sen tärkeimpiä hallintorakennuksia.


Yhteiskuntajärjestelmä

Holmen kuningaskunta

Holmen kuningaskunta on valtiomuodoltaan absoluuttinen monarkia, jota johtaa monarkki sekä hänen valtuuttamansa neuvosto.


Neuvoston tämänhetkiset jäsenet

Monarkki

Holmen kuningaskunnan monarkki johtaa kuningaskuntaa absoluuttisella vallalla. Holmen monarkilla on velvollisuus johtaa Holmea parhaansa mukaan, sekä pyrkiä olemaan oikeudenmukainen teoissaan. Monarkki on lain yläpuolella. Monarkilla on myös ainoana oikeus nimittää, sekä erottaa aatelisia hänen kuningaskuntansa alueella. Hänellä on myös oikeus armahtaa rikoksesta tuomittuja, mikäli kokee armahduksen olevan aiheellinen. Monarkin titteli siirtyy nykyisen monarkin kuollessa hänen vanhimmalle lapselleen, mikäli monarkilla ei ole lapsia kruunu siirtyy joko monarkin valitsemalle perilliselle tai Lordiprotektorille.

Nykyinen monarkki: Kuningatar Melee69

Monarkin perillinen: Purrri


Lordiprotektori

Lordiprotektori toimii hänen majesteettinsa oikeana kätenä, sekä lähimpänä neuvonantajana. Mikäli hallitsija on jostakin syystä estynyt, toimii Lordiprotektori myös holmen sijaishallitsijana.. Mikäli holmen hallitsijalle tapahtuu jotakin, eikä suoraa perillistä ole perii Lordiprotektori holmen kruunun.

Nykyinen Lordiprotektori: Purrri


Lordikansleri

Lordikansleri vastaa holmen kuningaskunnan turvallisuudesta, lainsäädännön noudattamisesta sekä kuninkaallisen kaartin hoitamisesta. Lordikansleri hoitaa oikeuden toteutumista kuningaskunnassa erinäisillä lainsäädännöllisillä uudistuksilla, sekä tuomaroimalla oikeudenkäyntejä.

Nykyinen Lordikansleri: Keksistinen


Kruununvouti

Kruununouti vastaa pääasiallisesti kuningaskunnan ekonomiasta, pankista sekä verotuksesta. Kruununvouti voi myös ajoittain olla vastuussa Holmen rakennusvirastosta.

Nykyinen Kruununvouti: JJonttuz


Aateliset

Holmen kuningaskunnan alueet voidaan hänen majesteettinsa toimesta jakaa erinäisiksi, jokseenkin autonomisiksi alueiksi joista vastaavat niitä johtavat aateliset. Aateliseksi pääsee vain, mikäli Holmen monarkki sinut sellaiseksi nimittää.

Kaikki holmen kuningaskunnan alueet kuuluvat pääasiallisesti monarkille. Monarkilla on oikeus lainata maitaan aatelisille, jotka monarkki kokee sen ansainneeksi.


Baronetti

Baronetilla on oikeus omistaa pieni alue maata, jo olemassaolevan herttua- tai kreivikunnan alueelta

Baronetilla on velvollisuus maksaa sille aateliselle, kenen alueellaan hän sijaitsee ennaltasovittu määrä veroja.

Kreivi

Kreivillä on oikeus omistaa linnallinen alue maata.

Kreivillä on oikeus asettaa pieni, aluekohtainen verotus oman kreivikuntansa alueelle. Kreivillä on velvollisuus maksaa kruunulle ennaltasovittu määrä veroja.

Kreivillä on velvollisuus tuoda valmiiksi varustettuja nostojoukkoja kruunulle, mikäli kruunu niin vaatii.

Herttua

Herttualla on oikeus omistaa suuri, linnallinen alue maata.

Herttualla on oikeus asettaa aluelleen säädöksiä, jotka eivät saa olla ristiriidassa kuningaskunnan lainsäädännön kanssa.

Herttualla on oikeus asettaa pieni, aluekohtainen verotus oman herttuakuntansa alueelle.

Herttualla on velvollisuus maksaa kruunulle ennaltasovittu määrä veroja.

Herttualla on velvollisuus tuoda valmiiksi varustettuja nostojoukkoja kruunulle, mikäli kruunu niin vaatii.

Ritari

Ritariksi voi päästä vain joko monarkin tai lordiprotektorin nimityksellä.

Ritarin arvoa ei lasketa aateluusarvoksi, vaan se myönnetään kansalaisille jotka ovat osoittaneet lojaalisuutensa kruunulle, tai jollakin tavalla auttaneet kuningaskuntaa suuresti.

Ritarilla on velvollisuus suojella kruunua sekä kuningaskuntaa tilanteesta, taikka paikasta huolimatta.

Ritarilla on oikeus käyttää voimakeinoa sekä tarpeenvaatiessa surmata tilanteessa, jossa monarkki on välittömässä fyysisessä tai henkisessä vaarassa.

Ritarilla on oikeus omistaa pieni maanviljelyalue herttua- tai kreivikunnan alueelta.

Ritarilla on oikeus pukeutua rautapanssariin.

Ritarilla on velvollisuus olla oikeudenmukainen, sekä puollustaa niitä jotka eivät voi itseään puollustaa.

Nykyiset ritarit


Holmen aateliset

Seuraavat henkilöt omistavat holmesta alueita aatelisina taikka monarkkeina.

Holmen kuningaskunnan monarkki, Kuningatar Melee69

Holmen herttuakunnan herttuatar, Herttuatar Melee69

Baronetti, Tomatti

Lainsäädäntö

Holmen lakikokoelma II

Holmi-Roolipelaus

Holmi on panostanut paljon erilaisiin yhteiskunnallisen RPG:n ulottuvuuksiin. Voit olla alamainen, tulla porvariston edustajaksi omalla työlläsi, sekä saada myöhemmin aatelisarvon. Myös aateluuden kohdalla on olemassa progressiota, eli pelilliset tavoitteet eivät lopu yhteiskunnassa kovin helposti. Haastavuutta voi tavoitella myös akateemisella uralla Akatemiassa Holmen naapurissa. Voit myös ottaa omia roolipelillisiä haasteita. Joskus se voi tarkoittaa että hahmo juo vain tiettyjen paikkojen vettä, tiettyä ruokaa tai toimii muuten periaatteellisesti. Voit kirjoittaa kirjoja, runoteoksia tai hauskoja tai karmeita tarinoita, sekä muodostaa tarinoita hahmosi ympärille suku-rpg:llä tai menemällä naimisiin.

Holmessa on kehitteillä uskonnollista, kaupallista sekä poliittista kehittämistyötä rpg:n kohdalla. Myös erilaiset lainsäädännölliset sekä luokkayhteiskunnallista immersiota tuottavat elementit, kuten tapakulttuurin, renessanssi ajan verotuksen sekä liike-elämän historiapohjainen kehittäminen muodostavat roolipelaamiselle hyvät puitteet kaikenlaisille rooleille. Myös henkilökohtaisen yhteiskunnallisen vastuullisuutta ja merkittävyyttä voi kasvattaa omalla panostuksella. Tässä mielessä Holmen yhteiskunta palkitsee ahkeria, aktiivisia sekä nimenomaan järkeviä ihmisiä. Palkinnot eivät kuitenkaan ole aina helposti saatavilla. Erilaisia asioita kuten aatelisuuksia, omistusasuntoja ja tiluksia ei saada hetkessä. Niiden eteen joutuu näkemään vaivaa, kouluttautumaan, sekä tekemään hyviä kauppoja ihmisten kanssa. Holmen RPG on siten vähittäinen kokemus oman hahmon henkilökohtaisesta kasvusta valtakunnassa. Voit pelata maan kurjaa kerjäläistä, sekatyöläistä, kauppoja tekevää porvaria, ylpeää ammattitaitoista leipuria tai renkiä ja edetä uralla taitojesi ja aktiivisuuden puitteissa. Joskus oman roolin löytäminen on avain hauskoille ja mielenkiintoisille kokemuksille ja erilaisille roolisuorituksille. Holmi on RPG ystävällinen niin kasuaalille roolipelaamiselle kuin myös hc-roolipelaamiselle. Yhteiskuntaan pääsee helposti, mutta yhteiskunnallisilla tavoitteilla ei ole ylärajaa koska Holmi kehittyy joka päivä.


Holmen ammatit

Kruununvouti

Kruununvouti johtaa Holmen pankkia, palkkaa kaupunginvouteja sekä pitää huolen että verotus sekä talous rullaa.

Kaupunginvouti

Kaupunginvouti toimii tietyn kaupungin ns. pormestarina. Kaupunginvouti vastaa myös tämän samaisen kaupungin verotuksesta.

Maaherra

Maaherra vastaa maaseudun edistyksestä, kehityksestä sekä kaikinpuolin maaseudun parantelemisesta.

Suurarkkitehti

Suurarkkitehti vastaa holmen rakennnusvirastosta, sekä pääkaupungin suunnittelusta & rakentamisesta.

Kaartinkomentaja

Kaartinkomentaja johtaa Holmen kuninkaallista kaartia, täten vastaten hallitsijan hyvinvoinnista, sekä valtakunnan tiedustelusta.

Holmen kuninkaallinen kaarti

Holmen kuninkaallinen kaarti on kruunun suojelusta sekä sisäisestä ja ulkoisesta tiedustelusta vastaava järjestö, jolla on laaja toimiala kuten poliittisten rikosten tutkinta, korkea-asemaisten yhteiskunnan hahmojen varjeleminen ja rangaistustoimien täytäntöönpano. Kaarti jaetaan tiedusteluosastoon ja hänen majesteettinsa henkivartiostoon. Tehtävien salaisen luonteen takia siitä ei kerrota juuri enempää.

Kaarti majailee Holmesta Pohjolaan vievän tien varrella olevassa linnavuoressa, mutta toimii koko Holmen valtakunnan alueella. Kaarti on ollut Holmen tärkein sotilaallinen elin sen perustamisesta lähtien. Kaartin joukkoihin ei ensisijaisesti haeta, vaan sinne valitaan ansioituneita vartijoita.


Valtakunnan hintataso

Holmen valuutta on punta. (Seuraavassa listassa on luetteloituna joidenkin myyntiartikkelien yleisiä hintoja.) (Ota huomioon että nämä hinnat ovat verottomia perushintoja, hinnat voivat myös vaihdella). Punnat merkitään lyhenteellä "P". Listaa koitetaan pitää ajantasaisena. Hinnoissa ei ole esim yritysten voittoja tai maksettavia veroja.

Tällä hetkellä hintojen pohjana rauta, jonka arvo on 20-35 Puntaa. Muiden tuotteiden hinnat suhteutetaan tähän.

Vanhentunut. Päivitetään pian!


Nahka = 3L

Leipä = 2L

Kulta = 20L

Rauta = 20L

Punakivi/lasuriitti = 2L

2 Stack kiveä = 1L

1 stack puuta = 1L

Kirja = 6-7L

Muste = 1L

3 stack paperiruokoa = 1L

Keskinopea hevonen = 200L

1 stack hiiltä = 1L

Holmi nimen taivutusmuodot

Yksikkön sijamuodot

Holmi (nominatiivi)

Holmen (genetiivi)

Holmea (partitiivi)

Holmeen (illatiivi)

Holmen (akkusatiivi)


Monikon sijamuodot

Holmit (nominatiivi)

Holmien (genetiivi)

Holmeja (partitiivi)

Holmeihin (illatiivi)

Holmet (akkusatiivi)


Sisäpaikallissijat (yksikkö)

Holmessa (inessiivi)

Holmesta (elatiivi)

Holmeen (illatiivi)


Sisäpaikallissijat (monikko)

Holmissa (inessiivi)

Holmista (elatiivi)

Holmiin (illatiivi)


Ulkopaikallissijat (yksikkö)

Holmella (adessiivi)

Holmelta (ablatiivi)

Holmelle (allatiivi)


Ulkopaikallissijat (monikko)

Holmilla (adessiivi)

Holmilta (ablatiivi)

Holmille (allatiivi)


Muut sijamuodot (yksikkö)

Holmena (essiivi)

Holmeksi (translatiivi)

Holmetta (abessiivi)


Muut sijamuodot (monikko)

Holmina (essiivi)

Holmiksi (translatiivi)

Holmitta (abessiivi)

Holmin (instruktiivi)

Holmine- + omistusliite (komitatiivi)