Ammatit ja tittelit

Kohteesta Valtakausi

Tällä sivulla on lueteltu ja esitelty Valtakauden lukuisat eri ammatit ja tittelit.

Mikäli lisäät ammatin tai tittelin, joka vaatii pitkän selostuksen, tee sille oma sivunsa.

♔ Monarkit

Keisari, kuningas, tsaari tai jokin muu valtionjohtajaan yhdistettävä nimike. Monarkkien tittelit näkyvät korostettuna keltaisella chatissa.

♕ Keskuskomitea

Keskuskomitean jäseniin kuuluvat Pohjolan Keisarikunnan kolme ylintä päättävää virkamiestä, eli Tsaari, Maaherra ja Komissaari.

Tsaari

Katso Monarkit-kohta. Pohjolan Keisarikunnan ylin valta, virkamies ja auktoriteetti. Vastaa koko keisarikunnan toiminnasta, ja on ainoa Pohjolan lakien yläpuolella oleva henkilö.

Maaherra

Keisarikunnan taloudesta, verotuksesta, Pohjolan pankista, maankäytöstä ja rakentamisen valvonnasta vastaava virkamies. Maaherra toimii myös Tsaarin neuvonantajana sekä hänen sijaisenaan Tsaarin poissaollessa.

Komissaari

Oikeusjärjestelmästä ja -laitoksesta, lainmuodostuksesta, laintulkinnasta sekä keisarikunnan puolustuksesta, turvallisuudesta ja tiedustelusta vastaava virkamies. Komissaari toimii myös oikeuslaitoksen kaikkien työntekijöiden ylimpänä esimiehenä.

Akateemikko

Malli muotoilua varten.

Arkkitehti

Suunnittelee rakennuksia.

Eläintenhoitaja

Huolehtii maatilan eläimistä.

Henkivartija

Esimerkiksi monarkin palkkaama ansioitunut sotilas, jonka tehtävä on yksinomaan huolehtia esimiehensä turvallisuudesta.

Hovimestari

Kalastaja

Kalastaa kaloja ja muita kalastustuotteita myyntiin.

Kartanonherra

Tilanhoitaji

Kaivosjohtaja

Valvoo oman kaivoksensa toimintaa.

Kaivosmies

Kaivaa kaivosjohtajan tai valtion alaisuudessa.

Kiltamestari

Johtaa järjestöä, joka tarjoaa yhteisön jonkun tietyn harrastuksen tai ammatin harjoittajille.

Kasinonjohtaja

Pyörittää kasinoa.

Kasinotyöntekijä

Auttaa kasinonjohtajaa pitämään kasinon pystyssä esimerkiksi palvelemalla asiakkaita.

Kylähullu

Naurunaihe muille kyläläisille. Elää usein kaupungin laidoilla omassa kopissaan.

Kauppias

Omistaa liiketilan tai harjoittaa kauppaa kiertäen kaupungista toiseen. Kauppiaaksi voidaan nimittää myös pelaajia jotka eivät myy yksinomaan yhden kategorian tuotteita, esimerkiksi rautatarvikkeita sepän tavoin.

Kuriiri

Toimittaa tavaraa maailman eri kolkkiin, kuitenkin ilman postilaitoksen suojelua.

Leipuri

Valmistaa leipää ja muita leipomotuotteita.

Luutnantti

Vastaa lainvalvonnasta alueellaan.

Maanviljelijä

Viljelee peltoja maatilalla kenties valvoen samalla muutamaa renkiä.

Majakanvartija

Merimies

Merirosvo

Metsänvartija

Johtaa puunhakkaajatoimintaa.

Metsästäjä

Metsästää eläimiä kuitenkaan kasvattamatta karjaa.

Muukalainen

Pelaaja vailla ammattia tai muuta nimikettä.

Panimomestari

Omistaa panimon, jossa valmistetaan alkoholijuomia.

Panimotyöntekijä

Alkoholijuomia valmistava työläinen, joka ei kuitenkaan omista panimoa. Toimii yleensä panimomestarin alaisuudessa.

Pormestari

Johtaa kaupunkia.

Postimestari

Pyörittää postilaitosta palvelimella.

Postinjakaja

Jakaa postia, useimmiten postimestarin tai jonkun muun virkamiehen valvonnassa.

Puunhakkaaja

Toimii joko yksityisyrittäjänä tai valtion työntekijänä, jolle maksetaan puun keräämisestä.

Pappi

Levittää tai harjoittaa omaa uskontoaan.

Rakennusmestari

Vastaa rakentamisen organisoimisesta kaupungissa, esimerkiksi rakennusmiesten palkkaamisesta.

Rakennusmies

Rakentaa erilaisia rakennuksia yleensä kylissä tai kaupungeissa esimerkiksi rakennusmestarin alaisuudessa.

Renki

Kerää pelloilta viljelytuotteita myyntiin. Uudet pelaajat ohjataan useimmiten rengeiksi.

Räätäli

Seppä

Myy aseita, työkaluja ja muita rautaesineitä.

Sihteeri

Sotilas

Ammattitaistelija, ei osallistu rauhanajan vartiontiin.

Tanssija

Talonpoika

Tilanhoitaja

Johtaa maatilaa palkaten maanviljelijöitä ja järjestämällä heidän palkkauksensa.

Tilaleipuri

Maatilan oma leipuri.

Toimitusjohtaja

Yritysjohtaja vailla sen tarkempaa nimikettä.

Tuomari

Johtaa oikeudenkäyntiä ja päättää epäiltyjen tuomioista.

Valtakunnankansleri

Vartija

Ylläpitää järjestystä asutuskeskuksissa.

Velkoja

Armoton virkamies, joka vastaa laiminlyötyjen lainojen takaisinperimisestä.