Akatemia

Kohteesta Valtakausi

Akatemian yleisiä asioita

Kun tulet tälle sivulle, laita tämä soimaan taustalle kun luet.

Akatemia on Valtakauden kaupunkivaltio logiikalla toimiva autonominen alue ja maailman politiikan neutraali osapuoli. Se tuottaa tiedollisia palveluita ja kirjallisuutta eri muodoissa, sekä ylläpitää Akatemian opetuksellisten vastuiden lisäksi [Akatemian tuomioistuinta].

Akatemian tuomioistuinta ja aluetta hallinnoi akatemiamestari Raistlin_Majer3. Hänellä on sekä alueen lainsäädäntö, lain tulkinta ja lain toimeenpanovalta, joten vallan kolmijako toimii todella hyvin.


Akatemian lakikokoelma

Akatemian tuomioistuin

Akatemia.png

Oikeus ja sopimuspalvelut

Voit tilata erilaisten sopimusten tekoa (kuten alue, vasalli-, toiminta-, omaisuus- sospimuksia) akatemiamestarilta. Sopimusten teossa pyritään sopimusten aukottomuuteen sovituissa asioissa, mutta myös jättämään sopijaosapuolille aukinaisia sopimuksia, mikäli se on tarpeellista. Varsinkin vasallisopimukset ja alueiden toimintasopimukset ovat sen verran kompeksisia että niiden tekeminen hyvin vaatii molempia näitä tekijöitä.

Tämän lisäksi akatemia tarjoaa lainmuodostusta varten erilaisia lausuntoja, testaamme järjestelmien suunnittelupohjaa ja yhteiskuntasuunnitelmia. Meiltä voi tilata myös lakipaketteja, sekä erilaisia ekonomisia reformeja talouden parantamiseksi. Yhteiskunnallisten tai ekonomisten reformien kohdalla annamme kattavia suunnitelmia tai lausuntoja olemassa olevista suunnitelmista. Tarkastelu sisältää neutraalia taloudellista, diplomaattista, sotilaallista, sekä julkisoikeudellista pohdintaa. Toisin sanoen, jos haluat ekonomista kehitystä, vero ja oikeusjärjestelmien hyvää toimintaa kannattaa ottaa yhteyttä.

Tarjoamme myös Valtakauden kovatasoisinta oikeudellista apua mikäli olet asianomistajana oikeustapauksessa. Asianajo ja syytepalveluissamme käytetään aina kunkin valtakunnan lainsäädäntöä. Palkkiot maksetaan aina etukäteen.


Palveluhinnasto

(Hinnat myös tulossa ruplina myöhemmin)

Palveluhinnasto Lakioissa

Erityisperehdytys, Monarkit (jatkuva) = 600L

Erityisperehdytys, aatelisto/virkamiehet/vasallit = 250L


Alue/toiminta/diplomatia sopimuksia

Kompleksinen = 700L (erikoissopimuksia, enemmän varianssia ja tarkistusta)

Keskitaso = 300L (valtiollisia perussopimuksia)

Yksinkertainen = 90L (yksityiset toimijat/yritykset)


Lakiapu (syyte/puolustus oikeudessa)

Kompleksinen keissi = 400L (kid-gloves are totally off, MÖKKERÖÖ, valtakuntien keissit)

Keskitason keissi = 300L (hankalempi keissi jossa joutuu tutkintaa tekemään itse)

Helpompi keissi = 200 (perustasoinen oikeudenkäynti)

Etukäteen tilattu varaussopimus 900L (Voit tilata oikeusedustuksen etukäteen, tällöin kun joudut oikeuteen/kuulusteluun/sopimuksen tekoon, saat välitöntä oikeudellista apua)


Oikeudellinen konsultaatio

Noin 150L tunnilta.


Tilaustutkimuksen tekeminen

Autismi tierin kompleksiset pitkittäistutkimukset = 2500L (20-30 doc sivua)

Kompleksinen = 1500L (laajat yleistutkimukset)

Keskivaikeat = 800L

Helpot = 400L


Kirjojen tilaaminen

Sopimuksen mukaan


Lakilausunnot

Järjestelmä = 800L

Yhden lakikokoelman lausunnot = 170L

Yhden lain lausunnot = 60L

Akatemian julkaisutoiminta

Voit julkaista kirjojasi akatemian julkaisupalvelussa. Akatemialla on saatavilla Holmen keskustan vieressä laaja valikoima erilaisia julkaisuja. Julkaisusopimuksella Akatemia huolehtii kirjojesi painamisen, mainonnan, myynnin, sekä myös vaihtoehtoisesti käyttää tekemääsi kirjallisuutta kurssimateriaalina Akatemian järjestämillä kursseilla. Jos olet tehnyt tohtorin tutkinnon Akatemiassa, olet myös oikeutettu opetuksen antamiseen. Saat julkaisuistasi 50% palkkion Akatemialle jäävästä rahasummasta, jokaista myytyä kirjaa kohden. Voit tarkistaa myytyjen kirjojen määrän Akatemiamestarilta.

Akatemian julkaisut

Täällä on selitetty mitä kirjat sisältävät.

Tekijä, kirjan nimi,

belboo, Anarkia,

Raistlin_Majer3, OP koulussa

Raistlin_Majer3,Vartiointi I

Raistlin_Majer3, Luovuus

Raistlin_Majer3, Johtamisesta

Raistlin_Majer3, Arkkitehtuuri I

Raistlin_Majer3, Oikeuden kulku

Raistlin_Majer3, Oikeusperiaate

Raistlin_Majer3, Ujot Runot Nuo

Raistlin_Majer3, Avoimuus

Raistlin_Majer3, Harmaa Vaihe (Turvaluokitus 4, ei yleisömyynnissä)

Raistlin_Majer3, Tiedustelu I (Turvaluokitus 4, ei yleisömyynnissä)

Raistlin_Majer3, Anti-Anarkia

Raistlin_Majer3, Metodiikka I

Raistlin_Majer3, Tärkeä Kritiikki

Raistlin_Majer3, Motin metsästys

Raistlin_Majer3, Idea, Kritiikki

Raistlin_Majer3, Ekonomia I

Raistlin_Majer3, Ekonomia II

Raistlin_Majer3, Ekonomia III

Raistlin_Majer3, Valtiotiede I

Raistlin_Majer3, Valtiotiede II

Raistlin_Majer3, Valtiotiede III (Turvaluokitus 4, ei yleisömyyntiä)

Raistlin_Majer3, Valtiotiede IV

Raistlin_Majer3, Sopimushyöty I

Raistlin_Majer3, Mentaali este

Raistlin_Majer3, Tentti ja muisti

Raistlin_Majer3, Nostalgian Vanki

Raistlin_Majer3, Haasta Itsesi

Raistlin_Majer3, Herkkyys

Raistlin_Majer3, Mekaniikkaläksy

Raistlin_Majer3, Rakkaudesta

Raistlin_Majer3, Rehti Tiede

Raistlin_Majer3, Lukuharjoituksia

Raistlin_Majer3, Roolipelaaminen, (Ilmaispainos tulossa 1 per henkilö)

Raistlin_Majer3, Pakotuskirja

Raistlin_Majer3, Moraali ja Valta

Akatemian Arkisto

TULOSSA

Akatemia arkistoi ja säilyttää erilaisia julkisia dokumentteja, kirjoja, sekä Valtakauden maailmasta löydettyjä lore-kirjoja. Kokoelmaan voi tuoda kirjoja tai kopioita julkiseen käyttöön. Kokoelma on avoin kaikille ilmaiseksi sillä ehdolla ettei kukaan vie kirjoja Arkiston tilasta minnekkään.

Opinnot ja tutkinnot

Akatemian kurssitarjonta

Voit opiskella akatemiassa tutkintoja ja pätevöityä monen eri alan osaajaksi. Akatemiassa voi myös perehdyttää tai erityisperehdyttää henkilökuntaa kurssien ja erityisperehdytyksen muodossa. Opiskelu kannattaa koska työnantajat saattavat suosia sellaisia ihmisiä korkeisiin virkoihin, joilla on opiskeltuja tutkintoja ja teoreettista osaamista vaativissa tehtävissä.

Tutkintojen opinto-oikeus on rajattu aatelistolle, sekä akatemian lain määrittelemällä tavalla muille henkilöille. (Rajoitukset lähinnä sen takia ettei normaalissa yhteiskunnassa päässyt korkeimpaan oppiin ihan noin vaan. Historiallisesti korkeakouluissa opiskelivat rikkaimpien säätyjen edustajat, heidän lapsensa ja erityislahjakkaat jonkun henkilön X rahallisella tuella. RPG:n takia käytämme samaa systeemiä täällä, kirjoja voi tosin ostaa kuka tahansa.)


Erityisperehdytys

Jos olet johtavassa asemassa valtakunnassa, kaupunkivaltiossa tai muussa organisaatiossa, kannattaa harkita avainhenkilöiden erityisperehdyttämistä akatemiassa. Jos haluat tehostaa työntekijöitesi osaamista ja kehittymistä tehtävissään Akatemia tarjoaa tehtäviin erikoistunutta perehdytystä jonka sisältö on tehtäväkohtaisesti uniikkia. Erityisperehdytyksen tarkoituksena on valmistaa laaja-alaisesti henkilöä tehtävissä tuleviin ongelmiin, auttaa RPG:n suhteen, sekä perehdyttää henkilöä laajamittaisesti ja kehittävästi tehtävien roolisuorituksen sisällöstä. Erityisperehdytys toteutetaan aina luottamuksellisena yksityisopetuksena ilman materiaaleja tilanteen mukaan.


Laurentius

Yliopiston ensimmäinen suoritettava tutkinto on laurentiuksen tutkinto. Opinnot alkavat opinto-oppaan hankinnalla, sekä kurssivalinnalla. Laurentiuksen tutkinnossa suoritetaan kolme kurssia, jotka voivat olla kirja- tai luentokursseja. Mikäli kurssille ei ole kirjaa, kurssi opetetaan suullisesti.


Magister

Laurentiuksen tutkinnon jälkeen voi opiskella seuraavan tutkinnon, eli Magisterin tutkinnon. Tämä laajempi tutkinto sisältää materiaaleina Idea & Kritiikki ja OP Koulussa kirjat. Näiden teosten jälkeen suoritetaan vapaavalintaisesti kolme kurssia, joko suullisesti tai kirjallisesti.


Tohtori

Korkeinta tutkintoa varten opiskelijan tulee kirjoittaa kirja valitun linjan aihepiiristä. Kirjan minimipituus on 30 sivua ja se voi olla esimerkiksi tietokirja, opas tai omia näkökulmia sisältävä teos oman linjan aiheesta. Kun akatemiamestari on tarkastanut kirjan, pidetään siitä julkinen väittelytilaisuus, jossa kirjoittaja kertoo teoksestaan akatemiamestarin tai muun asiantuntijan esittäessä kysymyksiä. Tilaisuuden jälkeen opiskelijalle myönnetään tohtorin tutkinto.

Suoritetuista magisterin ja tohtorin tutkinnoista yliopisto myöntää pyynnöstä todistuksia, joita tarvitaan esimerkiksi työhaastatteluissa todisteeksi akatemia-opinnoista. Todistuksen kadotessa yliopisto myöntää uuden pientä maksua vastaan. Aito todistus on aina akatemiamestarin allekirjoittama.

Akatemian myöntämät tutkinnot

Laurentiukset


Magisterit


Tohtorit

Belboo, Filosofian tohtori

Johkusss, Journalistiikan tohtori

Kaketeus, Kaivosalan tohtori

Kakko87, Liiketalouden tohtori

Keksistinen, Metallurgian tohtori

Krediann, Metallurgian tohtori

Raistlin_Majer3, Ekonomian tohtori

Raistlin_Majer3, Strategisen johtamisen tohtori

Raistlin_Majer3, Kerronnallisen kirjallisuuden tohtori

Raistlin_Majer3, Mekaniikan tohtori

Raistlin_Majer3, Liiketalouden tohtori

Raistlin_Majer3, Valtiotieteiden tohtori

Raistlin_Majer3, Sopimusoikeuden tohtori

Raistlin_Majer3, Taktisen tiedustelun tohtori

Raistlin_Majer3, Siviililain tohtori

Raistlin_Majer3, Taloushallinnon tohtori

Raistlin_Majer3, Arkkitehtuurin tohtori

Raistlin_Majer3, Oudon kirjallisuuden tohtori

Raistlin_Majer3, Draaman ja poetiikan tohtori

Raistlin_Majer3, Pedagogian tohtori

Raistlin_Majer3, Käytösetiketin tohtori

Raistlin_Majer3, Turvallisuussuunnittelun tohtori

Raistlin_Majer3, Roviopolton ja retoriikan tohtori

Raistlin_Majer3, Sukututkimuksen tohtori

Raistlin_Majer3, Kulttuuritieteiden tohtori

Raistlin_Majer3, Sotastrategian tohtori

Raistlin_Majer3, Metodologisen filosofian tohtori

Termesh, Liiketalouden tohtori